ขอนแก่น-ยอดป่วยพบติดเชื้อโควิดเพิ่ม10ยอดสะสม385รายคณะกก.คุมโรคติดต่อจังหวัดขยายเวลาคุมโรคไปจนถึง15พ.ค.64มาจาก6จว.สีแดงเข้มกักตัว14วัน
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.