ขบ.ย้ำ7 เม.ย.นี้ เตรียมเปิดประมูลทะเบียนรถลักษณะพิเศษ ครั้งแรกในไทย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)​ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษ ที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร โดยเงินรายได้จากการประมูลนำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จัดในหมวดอักษร

สำหรับหมายเลขทะเบียนที่เปิดให้ลงทะเบียนประมูลในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 50 หมวดอักษร 107 หมายเลข พบว่าประชาชนได้ให้ความสนใจหมวดอักษรกลุ่ม SUPERPREMIUM ได้แก่ รวย 9999, สวย 8888, เฮง 8888, เลิศ 9999 ราคาเริ่มต้นการประมูล 1,500,000 บาท มากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีหมายเลขกลุ่ม PREMIUM ได้แก่ เฮง 5555 ราคาเริ่มต้น 1,000,000 บาทกลุ่ม GOLD ได้แก่ โชคดี 1, ธรรม 1, ปลาวาฬ 6, เวฬา 6, เฮง 8, แทน 8, ธรรม 8, ชนะ 9, ธาม 33, เฮง 55, มีคุณ 555, รวย 999, เฮง 999, โชคดี 999 ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท และ SILVER ได้แก่ รวย 9595 ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท โดยจะดำเนินการประมูลพร้อมกัน 2 ช่องทาง ทั้งประมูลทางวาจาด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) และเสนอราคาล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ใบลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร โดยมีขั้นตอนการประมูล ดังนี้

1.ลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล
2.ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตรา
ที่กำหนด
3.เสนอราคาตามคำหรือข้อความและเลขทะเบียนที่สนใจ ทางวาจาในวันปิดประมูล ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) และทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวัน ปิดประมูล

โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประมูลแล้วผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน สำหรับหมายเลขใดที่มีผู้ลงทะเบียนไม่ครบ 2 ราย ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการแข่งขันราคา และจะถูกถอดออกจากการประมูลครบรอบ 130 ปี ‘เฉลิมชัย’​ นำทัพจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง-พิธีสงฆ์

The post ขบ.ย้ำ7 เม.ย.นี้ เตรียมเปิดประมูลทะเบียนรถลักษณะพิเศษ ครั้งแรกในไทย appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.