ก.แรงงาน จับมือแกร็บ อัพสกิลภาษาและบริการ สร้างแท็กซี่มืออาชีพ

ก.แรงงาน จับมือแกร็บ อัพสกิลภาษาและบริการ สร้างแท็กซี่มืออาชีพ

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ ระหว่าง นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  (กพร.) น.ส.นันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่กระทรวงแรงงาน

นายสุเทพ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพแรงงานให้เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีสวัสดิการที่ดีการต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม

ด้าน นายประทีป กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ กพร. และบริษัท แกร็บ ประเทศไทย จะร่วมกันผลักดันและส่งเสริมพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บในการร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการ GrabAcademy และ DSD Online Training นำร่องจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเรื่องรถไฟฟ้า (EV) ภาษาอังกฤษเพื่อคนขับ ภาษาจีนเพื่อคนขับ และความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมสำหรับอาชีพอิสระ รวมไปถึงการอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น การขับขี่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน การบริการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป หากรายใดสนใจหลักสูตรอื่นๆ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

ขณะที่ นายวรฉัตร กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แกร็บยังได้ริเริ่มและพัฒนาสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับพาร์ทเนอร์คนขับและสร้างมาตรฐานให้กับการทำงานในรูปแบบใหม่ การผนึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สปส.ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของแกร็บในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์คนขับในประเทศไทย ที่มีส่วนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและศักยภาพแรงงาน ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างหลักประกันในการทำงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน

น.ส.นันทินี กล่าวว่า ตามที่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กพร. และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพ ตามภารกิจดังกล่าว สปส.ได้ร่วมสนับสนุน อำนวยความสะดวก ด้านข้อมูลแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ช่องทางการรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ช่องทางการชำระเงินสมทบให้กับแรงงานอิสระบนแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งร่วมจัดฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพให้บริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้เกิดการเรียนรู้แก่แรงงานภาคอิสระได้มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับแรงงานภาคอิสระ รวมทั้งสร้างโอกาส ความเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาอาชีพ พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ดิจิทัล ไทยแลนด์ อย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย” น.ส.นันทินี กล่าว

The post ก.แรงงาน จับมือแกร็บ อัพสกิลภาษาและบริการ สร้างแท็กซี่มืออาชีพ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.