ข่าวดีสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมถึงบุคคลที่มีไม้ในบัญชีหวงห้ามอยู่ในที่ดินเอกสารสิทธิ์ เเต่ไม่กล้าตัดเอาไปใช้ประโยชน์ ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เตรียมเสนอให้ปรับเเก้กฎหมายบางมาตรา ในพระราชบัญญัติป่าไม้ ตามนโยบายส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ลดขั้นตอนการอนุญาตให้ประชาชน สามารถทำไม้หวงห้ามในที่ดินของตัวเองได้สะดวกมากขึ้น 

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ”มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”มีตัวเเทนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เเละสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวนมาก

พลเอกสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งเเต่ปี 2560 ถึงปี 2579 เป้าหมายคือต้องเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่พูดกันมานานมาก เเต่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็ยังไม่สามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายป่าไม้ในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การป้องกันปราบปราม จึงทำให้อุตสาหกรรมป่าไม้ ขาดกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะมาตรา 7 ในพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 ซึ่งที่มีข้อกำหนดเรื่องไม้หวงห้ามไว้อย่างเข้มงวด เสียงส่วนใหญ่ในวันนี้จึงเห็นตรงกันว่า ภาครัฐควรปรับเเก้กฎหมายบางมาตรา เพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตให้ทั้งผู้ประกอบการเเละประชาชนที่มีไม้ในบัญชีหวงห้าม เช่น พะยูง ชิงชัน สัก เเละยางนา ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินเอกสารสิทธิ์ของตัวเอง สามารถนำออกไปเเปรรูปได้สะดวกขึ้น เเต่การปรับเเก้ก็ต้องดำเนินไปด้วยความรอบคอบ ป้องกันกลุ่มค้าไม้เถื่อนนำไม้ที่ลักลอบเข้าไปตัดในป่า มาสวมตอเเอบอ้างเป็นไม้จากที่ดินเอกสารสิทธิ์

พลเอกสุรศักดิ์ ระบุเพิ่มเติมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม อยู่ระหว่างเร่งรัดให้มีการจัดมีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าไม้เเห่งชาติ ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเเล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจะเสนอเรื่องป่าเศรษฐกิจเข้าไปเพื่อให้คณะทำงานพิจารณาลงมติ จัดตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจจากที่ดินเอกสารสิทธิ์โดยเฉพาะ 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.