“จุรินทร์-เฉลิมชัย”ขอบคุณคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยซื้อมังคุดกว่า 2 หมื่นตันดันราคาเกินเป้า สั่ง”ฟรุ้ทบอร์ด”เดินหน้าช่วยลำไย-เงาะ-ลองกองต่อเนื่องจนสิ้นฤดูกาลผลิตลำไยเหนือผลไม้ใต้ปี 64
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.