มูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation) ร่วมกับสามภาคีระดับภูมิภาค APN+, APTN และ ILGA Asia มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะ ร่วมเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล ฮีโร่ อวอร์ด ประจำปี 2023 สำหรับผู้ที่สนใจ มูลนิธิแอ็พคอม จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกของกลุ่มชุมชน ผู้สนับสนุน พันธมิตร ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ได้มาร่วมกันเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล ทั้งประเภทบุคคล และ ประเภทองค์กร ที่ช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยตรง หรือ ที่ช่วยช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น หรือ ที่ประสบผลสำเร็จและสามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้อื่น ใน 10 สาขา ดังต่อไปนี้ พันธมิตรธุรกิจดีเด่น, พันธมิตรชุมชนดีเด่น, “ฮีโร่”ชุมชนดีเด่น, องค์กรชุมชนดีเด่น, “ฮีโร่” โควิด-19 ดีเด่น, สุขภาพและสุขภาวะดีเด่น, “ฮีโร่” ด้านเอชไอวีดีเด่น, ความยุติธรรมทางสังคมดีเด่น, “ฮีโร่” คนข้ามเพศดีเด่น, และ คนรุ่นใหม่กับความสำเร็จดีเด่น งานมอบรางวัลฮีโร่ อวอร์ด เป็นงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นประจำปี ในกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเชิดชูเกียรติและเชิดชูผลงานที่โดดเด่นของคนทำงานในประเด็นต่อต้านเชื้อเอชไอวี […]

The post การเปิดรับเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล ฮีโร่ อวอร์ด 2023 (HERO Awards 2023) appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.