ในวันแรกของการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม (Future Minerals Forum หรือ FMF) ครั้งที่สอง ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ของซาอุดีอาระเบีย ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด “ผู้พิทักษ์สองมหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์” (Custodian of the Two Holy Mosques) ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ข้อตกลงร่วมค้า และบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) รวม 25 ฉบับ ระหว่างหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม บุคคลสำคัญที่เข้าร่วมพิธีลงนามประกอบด้วย เจ้าชายอับดุลอะซีซ บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, คาลิด อัล-ฟาลีห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน, บันดาร์ อิบราฮิม อัล-คอราเยฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ และคาลิด อัล-มูไดเฟอร์ รัฐมนตรีช่วยด้านกิจการเหมืองแร่ ข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวครอบคลุมในส่วนของการสำรวจแร่ เทคโนโลยีและการสื่อสาร การใช้มาตรฐานความยั่งยืน […]

The post การประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมค้า และเอ็มโอยู 25 ฉบับในวันเปิดงาน appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.