กสทช. จัดประชุม งาน NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem

กสทช. จัดประชุม งาน NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem  ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการ OTT และการส่งเสริม Digital Ecosystem เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนต่อไป

ในช่วงพิธีเปิดนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ได้กล่าวภาพรวมเกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนมือถือในประเทศไทยที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 85.03 นอกจากนั้นได้กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ได้รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำไปสู่การเตรียมความพร้อมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ”

การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล วิสัยทัศน์ ปัญหา และความท้าทายต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ OTT และการส่งเสริม Digital Ecosystem ที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงองค์กรต่างๆ จากต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและหารือพูดคุยในหลากหลายแง่มุมในประเด็นเกี่ยวกับ OTT เช่น ITU, TRC, BOT, Lineman Wongnai, Line Pay, DEPA, Huawei Technology, Buzzebees, NCC, KTB, CU, SCB, True, NT, ETDA, Omdia, Mono, Avia, NBTC และมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ
จากทั้งหน่วยงานในประเทศ ต่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถานทูต และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมากตลอดทั้ง 2 วันของการจัดประชุม

 

The post กสทช. จัดประชุม งาน NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.