‘กลุ่มโมกหลวง’ยื่นหนังสือถึงสังฆราช ปม’พระยุ่งการเมือง’-จนท.รุดเชิญสงฆ์กลับวัด

‘กลุ่มโมกหลวง’ ยื่นหนังสือถึงสังฆราช ปม ‘พระยุ่งการเมือง’ – จนท. รุดเชิญสงฆ์กลับวัด หลังแจงเคยถูกคุกคาม

เมื่อเวลาประมาณ 14.40 น. วันที่ 11 กันยายน ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ เดินทางไปยื่นจดหมาย ถึง พระสังฆราช พระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เพื่อเรียกร้องให้ พระสังฆราช ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของพระสงฆ์และสามเณรทุกรูป อย่างเท่าเทียม ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ เถรสมาคม และตำรวจจำนวนมาก เฝ้าสังเกตการณ์

กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ ระบุว่า ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ. 2538 ห้ามพระภิกษุสงฆ์สามเณรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง การที่พระสงฆ์หรือสามเณรออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจึงถูกลงโทษ และกดดัน จากพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หรือมหาเถรสมาคมอยู่หลายครั้ง ทั้งที่หลายท่าน ก็กระทำไปเพื่อเสรีภาพ สันติภาพ และภารดรภาพของฆารวาส อันเป็นพฤติกรรมอันสอดคล้องต่อกิจของสงฆ์

อีกทั้ง สมณศักดิ์หลายตำแหน่ง ก็กระทำการในลักษณะเดียวกัน ถือว่าเป็นการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ หากใช่ แล้วเหตุใดสมณะเหล่านี้ถึงไม่ถูกลงโทษ

ทั้งนี้ ภายหลังกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ ยื่นหนังสือ ผ่านตัวแทนมหาเถรสมาคม

พระสงฆ์รูปหนึ่ง ซึ่งเคยอดอาหารเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมทางการเมือง และ เคยถูกสำนักงานพุทธศาสนาตักเตือน กล่าวกับนักกิจกรรม กลุ่มโมกหลวงริมน้ำว่า อาตมาถูกคุกคามหลายเรื่อง ทั้งสิทธิส่วนตัว ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน จึงได้เห็นอาตมานั่งอดอาหาร นั่งตามที่ต่างๆ นี่คือการกดขี่ของรัฐ และศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าเปิดกว้างให้ทุกคน แต่ขอให้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ รื้อเทคนิค กุศโลบายของตน เพื่อให้หลุดพ้นวัฎสงสาร ไม่ใช่เป็นพระเพื่อเงิน เพื่อตำแหน่ง

พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพระยุ่งเกี่ยวการเมือง ถ้าพระมีคุณธรรมจะไม่เกิดปัญหา ธรรมะกับการเมือง คือสิ่งคู่กัน หากทำอย่างพอสมควร จะสงบสุข ร่มเย็น จะไม่เป็นปััญหา

ที่เด็กออกมา เพราะไม่มีกิน หลวงพ่อก็ไม่มีกิน หลวงพ่อจึงออกมา ” พระสงฆ์กล่าว

ทั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่มหาเถรสมาคม เดินเข้ามาหาพระสงฆ์ ก่อนกล่าวว่า พระอาจารย์กลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดได้แล้วครับ

พระสงฆ์ตอบกลับว่า “วัดไหนล่ะ” และว่า  การเข้าพรรษา คือการปวารณา ให้พระผู้น้อย สามารถตำหนิพระผู้ใหญ่ได้ พระผู้ใหญ่ก็ตำหนิพระผู้น้อยได้

จากนั้น พระสงฆ์รูปดังกล่าว แสดงใบสุทธิ โดยเจ้าหน้าที่สอบถามว่า บวชตอนไหน พระสงฆ์จึงตอบว่า บวชตอนไหน ไม่สำคัญ แต่มีใบสุทธิก็พอ นี่แหละคือการคุกคาม

เจ้าหน้าที่กล่าวต่อวา “ไม่ได้คุกคาม” ก่อนเชิญไปจำพรรษา ปฏิบัติธรรมที่วัด

เจ้าหน้าที่กล่าวกับนักกิจกรรม กลุ่มโมกหลงริมน้ำว่า ข่วยดูพระรูปนี้หน่อย อยากให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเข้าพรรษา ไม่ได้จะคุกคาม พระดี ปฏิบัติดี เราต้องส่งเสริม มีส่วนน้อยที่ปฏิบัติผิดพระธรรมวินัย ผิดกฎหมายบ้านเมือง ก็ต้องดำเนินการตามความผิด ไม่มีที่อยู่ดีๆ ไปจับสึก หรือคุกคามได้

นักกิจกรรมกลุ่มโมกหลงริมน้ำ กล่าวว่า อยากให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนา เถรสมาคม ชี้แจงต่อสาธารณชน เมื่อมีข่าวลือของมหาเถรสมาคม หากมีข่าวจริงจากองค์กรโดยตรง ประชาชนก็จะสามารถอ้างอิงได้ ก่อนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ และแยกย้ายกลับ

 

The post ‘กลุ่มโมกหลวง’ยื่นหนังสือถึงสังฆราช ปม’พระยุ่งการเมือง’-จนท.รุดเชิญสงฆ์กลับวัด appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.