ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรม ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ แก่กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารจัดการ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้างมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าทั้งเชิงพาณิชย์ และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เนื่องในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่มทรู ซึ่งปีนี้ ได้รับรางวัลด้านองค์กรนวัตกรรม ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู […]

The post กลุ่มทรู คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2 ปีต่อเนื่อง อีกครั้งกับบทพิสูจน์…องค์กรต้นแบบ “นวัตกรรม” แห่งปี 2564 ย้ำภาพผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าแก่ประเทศ พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.