บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Top Workplaces in Asia” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของ Asia Corporate Excellence Sustainability Awards 2020 (ACES) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.