กรุงศรี นิมเบิล (Krungsri Nimble) บริษัทด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินในเครือกรุงศรี สร้างบุคลากรสายเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาด ผ่านโครงการ QA Academy เปิดโอกาสให้บุคลากรในกลุ่ม Non IT ที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานและมีประสบการณ์ในสายเทคโนโลยี ได้เรียนรู้ ลงมือทำ และสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริงตลอดหนึ่งปีเต็ม พร้อมเงินเดือนและสวัสดิการ ตอบโจทย์เป้าหมายในการสร้างมุ่งพัฒนาบุคลากร ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโลยีและนวัตกรรม นายธีรพงศ์ มหธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด กล่าวว่า “หนึ่งในโฟกัสที่สำคัญของกรุงศรี นิมเบิล คือ บุคลากร (People Focused) โดยเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาบุคคลจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์รอบด้าน ทั้งกับบุคคลเหล่านั้นโดยตรง ส่งผลดีต่อองค์กร อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคคอมมูนิตี้ในภาพรวม โดยโครงการ QA Academy ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ไม่ได้เรียนจบหรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านไอทีหรือซอฟต์แวร์ แต่มีความสนใจและต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทคคอมมูนิตี้ ได้เข้ามาเรียนรู้ ทำงานตรงด้านเทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมลงมือทำในโปรเจกต์ต่างๆ ที่กรุงศรี นิมเบิลพัฒนาขึ้น โดยมีโค้ชซึ่งเป็นทีมงานของกรุงศรี นิมเบิล ที่มีประสบการณ์และอยู่ในสายงานด้านเทคโนโลยีโดยตรงเป็นผู้ฝึกสอนและให้การดูแลตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม จึงเป็นการเพิ่มความสามารถให้คนกลุ่มเหล่านั้นได้มีความรู้และศักยภาพ จนสามารถได้รับโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทด้านไอทีทั่วไปหรือร่วมงานกับกรุงศรี […]

The post กรุงศรี นิมเบิล เปิดเพลย์กราวน์สร้างคน Non IT สู่โลกการทำงานสายเทค ผ่านโครงการ QA Academy appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.