กรมการค้าต่างประเทศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์พิเศษว่า “กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาดโลก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 ด้านการตลาดต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าวในงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2023) ซึ่งตอนนี้ ได้เริ่มแล้ว และจะมีงานถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและความโดดเด่นของข้าวไทย ทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพมาตรฐาน และความหลากหลาย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตข้าวคุณภาพดีจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองจากจังหวัดได้มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น” สำหรับคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมการค้าต่างประเทศนั้น ได้จัดกิจกรรม อธิบดีฯ […]

The post กรมการค้าต่างประเทศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.