กยศ.-กรมคุ้มครองสิทธิฯลงนามร่วมมือเตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนวนกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.