กทม.เตือนผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องขออนุญาตเขตก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้
กทม.เตือนผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องขออนุญาตเขตก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค. กทม.) ครั้งที่ 18/2565 โดยมี คณะผู้บริหาร กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า และร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

นายขจิต เปิดเผยว่า ในที่ประชุม สำนักอนามัย กทม. ได้รายงานการเตรียมความพร้อมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้

1.สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด

2.สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์

3.สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด

“โดยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กำหนดมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) แบ่งเป็น ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร (กรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวง ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย 5 เมตร) และมาตรการด้านการระบายอากาศ ให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา 2.มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai ตรวจ ATK ทุก 7 วัน และเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง และ 3.มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น” นายขจิต กล่าว

ทั้งนี้ ปลัด กทม.กล่าวว่า กทม.ได้จัดชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการสถานประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ พร้อมทั้งลงพื้นที่กวดขันตรวจสอบกำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเน้นย้ำสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการให้บริการลูกค้า

โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา 24.00 น. งดกิจกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำความร่วมมือในงานบริการที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ และทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” นายขจิต กล่าวและว่า ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจติดตามสถานประกอบการทุกแห่งอย่างต่อเนื่องให้ครบ 100% ภายใน 1 สัปดาห์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประกาศ กทม.เรื่องการผ่อนคลายสถานบริการประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ คาดว่าจะออกประกาศได้ภายหลังมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้

The post กทม.เตือนผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องขออนุญาตเขตก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.