กทม.เตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น ตั้งธง ปชช.สะดวกภายใต้ความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ศาลาว่าการ กทม.(เสาชิงช้า) ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร หรือ ศบค.กทม. ครั้งที่ 20/2565

ทั้งนี้ ผศ.ทวิดา กล่าวเปิดการประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ภาพรวมดีขึ้น และพบว่ากิจกรรมซึ่งจัดขึ้นหลายกิจกรรม อาทิ งานดนตรีในสวน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สาเหตุอาจเนื่องจากประชาชนอยากใช้ชีวิตในรูปแบบปกติ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมข้อมูลการเตรียมพร้อม ศักยภาพการรองรับผู้ป่วยของกรุงเทพมหานคร ทั้งผู้ป่วยโรคโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ก่อนนำเข้าที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ในสัปดาห์นี้ โดยจะเป็นการนำเสนอมาตรการที่จะทำให้คนกรุงเทพฯ ได้มีชีวิตที่สะดวก ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและปลอดโรค

จากนั้น นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. เป็นประธานการประชุมโดยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ข้อสั่งการของรัฐบาล และข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำชับให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือเตรียมมาตรการเพื่อเข้าสู่แนวทางการเป็นโรคประจำถิ่นของกรุงเทพฯ ทั้งการกำหนดอัตราการครองเตียงของผู้ป่วย การเสียชีวิต และการรับวัคซีน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเข้าที่ประชุม ศปก.ศบค.พิจารณาต่อไป

The post กทม.เตรียมพร้อมเข้าสู่ ‘โรคประจำถิ่น’ ตั้งธง ปชช.สะดวกภายใต้ความปลอดภัย appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.