นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้บริโภคน้ำแข็งหลอดระวังปนเปื้อนเชื้ออีโคไล เสี่ยงท้องร่วงว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ.ร่วมกับสำนักงานเขต เพิ่มความเข้มงวดสุ่มตรวจสอบสุขลักษณะโรงงานและสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ซึ่งผู้บริโภคจะบริโภคน้ำแข็งเพิ่มขึ้น สนอ.ได้แจ้งสำนักงานเขตให้กวดขันสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP และเพิ่มความเข้มงวดดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของพนักงาน รวมทั้งกำชับสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งให้เก็บตัวอย่างน้ำแข็งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกปี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ขณะเดียวกันได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการในการจัดสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งวิธีการเลือกบริโภคน้ำแข็งอย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลือกซื้อและบริโภคน้ำแข็งที่สะอาด มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำแข็ง

The post กทม.เข้มสุ่มตรวจโรงงานผลิตน้ำแข็งในกรุงเทพฯ เพิ่มความปลอดภัยผู้บริโภค appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.