กทม.ระดมเครื่องสูบน้ำป้องจุดเสี่ยงท่วมในพื้นที่เขตหลักสี่-ดอนเมือง
กทม.ระดมเครื่องสูบน้ำป้องจุดเสี่ยงท่วมในพื้นที่เขตหลักสี่-ดอนเมือง

วันนี้ (8 ต.ค.64) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต) แยก 10 และแยก 42 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ และถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง

นายสกลธี เปิดเผยว่า สำหรับบริเวณซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต) แยก 10 และแยก 42 เขตหลักสี่ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากผิวจราจรลงสู่ระบบระบายน้ำ และไหลลงสู่คลองลาดโตนดได้เร็วขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่พักอาศัย และผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร ด้านซอยแจ้งวัฒนะ 14 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในซอยแจ้งวัฒนะ 14 บริเวณประตูระบายน้ำบึงสีกัน และบริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชรเคหะแจ้งวัฒนะ 14 เพื่อช่วยดึงน้ำให้ไหลลงสู่ระบบระบายน้ำหลักบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ และบึงสีกัน ซึ่งเป็นแก้มลิงรับน้ำก่อนเปิดให้น้ำระบายไปยังคลองบางพูด และไหลลงสู่คลองตาอูฐต่อไป

“ส่วนถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณเชิงสะพานปูน ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณโค้งท่าทราย ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณท้ายซอยช่างอากาศอุทิศ 26 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และบริเวณหลังวัดพรหมรังษี ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทั้งดำเนินการล้างทำสะอาดท่อระบายน้ำตลอดถนนช่างอากาศอุทิศ ประสานสำนักการระบายน้ำ กทม.ก่อสร้างบ่อพักและประตูปิดกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนจากคลองเปรมประชากรเข้าสู่ถนนช่างอากาศอุทิศ และสำรวจพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำ” นายสกลธี กล่าวและว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงถนนช่างอากาศอุทิศ พร้อมวางท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ตั้งแต่ปากซอยช่างอากาศอุทิศ 11 ถึงแยกศิริสุข รวมถึงในส่วนของสำนักการระบายน้ำ ยังมีโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ และสร้างบ่อสูบบริเวณสะพานปูน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างถาวร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร และพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวต่อไป

The post กทม.ระดมเครื่องสูบน้ำป้องจุดเสี่ยงท่วมในพื้นที่เขตหลักสี่-ดอนเมือง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.