กทม.ย้ำผับ-บาร์-คาราโอเกะ ยังไม่เปิด ขอร้านอาหารเข้มโควิดถึง 30 ก.ย.หรือจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (7 ก.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 41 ซึ่งได้ปรับมาตรการให้เปิดสถานที่และทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดนั้น ในส่วนของร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และตั้งอยู่ภายนอก สามารถเปิดให้บริโภคภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ทั้งนี้ สำนักเทศกิจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดบูรณาการร่วม 88 ชุด พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ลงพื้นที่กวดขันและตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานบริการที่สามารถเปิดให้บริการได้ และยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อกำกับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

“สำหรับร้านประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดได้นั้น ชุดบูรณาการร่วมสำนักเทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจตราเพื่อไม่ให้มีการลักลอบเปิด ยอดสะสมตั้งแต่วันที่16 เมษายน – วันที่ 6 กันยายน 2564 รวม 32,994 แห่ง เฉพาะวันที่ 6 กันยายน 2564 จำนวน 228 แห่ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขตได้ลงพื้นที่ ตรวจตราเพิ่มเติมในพื้นที่รับผิดชอบ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่16 เมษายน – วันที่ 6 กันยายน 2564 จำนวน 19,843 แห่ง เฉพาะวันที่ 6 กันยายน 2564 จำนวน 103 แห่ง” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ในส่วนของสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ ชุดบูรณาการร่วมสำนักเทศกิจได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 6 กันยายน 2564 จำนวน 88,825แห่ง เฉพาะวันที่ 6 กันยายน 2564 ตรวจ 568 แห่ง และชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขตได้ลงพื้นที่ตรวจตราเพิ่มเติม ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – วันที่ 6 กันยายน 2564 จำนวน 33,217 แห่ง เฉพาะวันที่ 6 กันยายน 2564 ตรวจ 198 แห่ง

“เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ ขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการร้านอาหารที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการในร้านอาหาร เข้าใช้บริการตามที่กำหนด และรักษาระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของเขตออกตรวจตราเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการหากพบการละเลยและฝ่าฝืน จำเป็นต้องมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคต่อไป” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

The post กทม.ย้ำผับ-บาร์-คาราโอเกะ ยังไม่เปิด ขอร้านอาหารเข้มโควิดถึง 30 ก.ย.หรือจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.