กกต.ชุมพรพบผู้ใช้สิทธิกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งซ่อม 5 ราย ขณะที่ประธานกต.คาดประกาศผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.