กกต.นัดถก 3 ม.ค.กำหนดวันรับสมัคร-วันเลือกตั้ง ส.ส.กทม.หลักสี่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รักษาการเลขาธิการ กกต. ทำหนังสือถึงประธาน กกต.และ กกต. เพื่อขอให้ประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง หลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่ 9 กทม.

ในการนี้ กกต.ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 12 ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ โดยจะครบ 5 วัน คือวันที่ 4 มกราคม 2565 ทางสำนักงาน กกต.จึงขอเสนอให้มีการประชุม กกต.เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 3 มกราคม 2565 ซึ่งจะเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยสำนักงาน กกต.จะแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม เบื้องต้นทาง กกต.จะนัดประชุมเวลา 10.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2565

The post กกต.นัดถก 3 ม.ค.กำหนดวันสมัคร-วันเลือกตั้ง ส.ส.กทม.หลักสี่ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.