กล้องวงจรปิดจับภาพชัด!2โจรแสบหลอกแลกเงินพระชราตามวัดก่อนเชิดหนี

ชัยภูมิ-2มิจฉาชีพขอพระชราช่วยรดน้ำมนต์ล้างซวยกลับหลอกแลกเงินเชิดหนีกล้องวงจรปิดจับภาพได้หนึ่งในคนร้ายไว้ผมยาวคล้ายกระเทย Source: Posttoday-Breaking News

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิด6มิ.ย.ให้เข้าชมฟรีตลอดเดือน

ปทุมธานี-รองผวจ.พร้อมผบก.ปทุมฯตรวจความพร้อมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก่อนเปิดให้เข้าชม 6 มิ.ย.นี้ฟรีตลอดเดือน ยึดหลักมาตรฐานการความปลอดภัยเข้มงวด Source: Posttoday-Breaking News

เหมือนจนตกใจ! ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ “เชียร์ ฑิฆัมพร” ตอนเด็กเทียบกับ "น้องมายู"

ชาวเน็ตแห่แชร์รูป “น้องมายู” เทียบกับ “เชียร์ ฑิฆัมพร” ตอนเด็กหน้าเหมือนกันหนักมาก Source: Posttoday-Breaking News

สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ต่อลมหายใจ “ผ้าไทย” สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองยั่งยืน

สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ต่อลมหายใจ “ผ้าไทย” สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน รณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในเศรษฐกิจฐานรากระดับครัวเรือนให้หลุดพ้นจากความยากจน สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ รณรงค์ให้คนไทยสวมผ้าไทยมากขึ้น โดยนำเสนอเรื่องขอมติ ครม. ให้ใส่ผ้าไทยเพิ่มอีก 1 วัน จากเดิมที่ต้องใส่ทุกวันอังคาร ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรสมาชิกสภาสตรี สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน และทุกโอกาสที่เหมาะสม ถ้าคนไทยมาช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ คนทอผ้ามีกำลังใจและมีรายได้เพิ่มขึ้น เด็กเยาวชนเห็นเป็นอาชีพ มองผ้าไทยสวย และกล้าใส่ ประเทศไทยมีผ้าหลากหลายชนิด ไม่จำเป็นต้องผ้าไหม แต่มีทั้งผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา ผ้าหม้อห้อม ผ้าบาติก…